ירון אליאס

היבטי שווק של ביטוח – על חובת הגילוי של המבטח / מאת יעקב קיהל

בעקבות מפגש (AIDA  (23.12.19 פורסמה על-ידי מארגנות המפגש (עו"ד פגי שרון ועו"ד יעל פינקלמן) פנייתן למשתתפיו ולחברי העמותה בדבר מה שנראה כשאלות היסוד בגיבוש דרך רכישה "מושכלת ומודעת" של ביטוח על-ידי. המארגנים ביקשו, בפניה זאת, את דעת חברי העמותה בסוגיית המתאם שבין צרכי המבוטח ובין הגשת הפתרונות על-ידי המבטחים, והאם יש למצב הרווח עתה בישראל תשובה הולמת בסוגייה זאת. הבעייתיות שהעלתה את הצורך בניתוח הסוגייה נוסחה (2014) על-ידי עמרי בן שחר וקרל שניידר, ולדעתם נכשל מימושה של חובת הגילוי של המבטחים כטכניקה שנועדה "להגנת האוטונומיה של הצרכן": הציבור מועמד בפני...