ירון נוידרפר

סלינגר: על המוסדיים להידמות לקרן הפנסיה הנורבגית ולהפעיל לחץ על חברות ציבוריות לפעול באחריות

פרט לתשואה וסיכון, המוסדיים אמורים להתמקד גם בהשלכות החברתיות של ההשקעות שלהם בחברות הציבוריות. כך עולה מדבריה של דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון בכנס מוסדיים שנגע להשקעות אחראיות שהתקיים בתחילת השבוע. לדבריה, נושא ההשקעות החברתיות והאחראיות אמנם נמצא בתחילת דרכו והשפעותיו על תשואת ההשקעות אינן ברורות עדיין, אך היא כרגולטור רוצה להציב מסגרת בה גם ההשפעה החברתית תהיה חלק ממדיניות לקיחת החלטות בקרב המוסדיים. הכנס בו נאמה הממונה נערך על ידי חברת (Social Finance Israel (SFI ו-Greeneye ועסק בהשלכות החוזר שפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון "הצהרה...