יריב נחמה

ענבל חברה לביטוח תטפל בתביעות ביטוח חיים ללוחמי האש

ענבל חברה לביטוח, כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, תעניק לכבאות והצלה לישראל שירותי ניהול תביעות בתחום תביעות חיים (ריזיקו) כחלופה לביטוח החיים שניתן עד כה על ידי הראל. תקופת ההסדר תהיה למשך שלוש שנים והיא תקפה החל מה-1 במאי 2020. על פי הנהלת ענבל: "ההסדר החדש נולד מתוך רצון להעניק לכבאים כיסוי ביטוחי ושיפוי מיטבי במקרה של מוות או פציעה. ההסדר כולל את התנאים והכיסויים שנתנה רשות הכבאות לעובדיה בהסכם הקודם". על פי ההסדר, רשות הכבאות תשלם באמצעות ענבל לעובדים הזכאים את התשלומים המגיעים להם. ענבל תסייע לכבאות והצלה לישראל...