ישראל גלעד

Arch Capital רוכש את Barbican / מאת ישראל גלעד

Arch Capital Group Ltd הכריז על רכישת Barbican Group Holdings Limited, בסכום שלא פורסם, מחברת הנכסים האמריקאית Carlson Capital. Barbican Group Holdings כולל את החברות Barbican Managing Agency Limited, Castel Underwriting Agencies Limited ואת הסינדיקטים Syndicate 1955, Syndicate 1856) Arcus) ואת Lloyd’s Special Purpose Arrangement (SPA) 6132. הרכישה שאמורה לקבל את אישור הרשויות אמורה להסתיים עד סוף הרביע השלישי של 2019. Arch Capital Group הברמודית היא בעלת הון בהיקף של 12.49 מיליארד דולר, מספקת ביטוח, ביטוח משנה וביטוח משכנתאות בכל העולם באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה. הקבוצה רכשה לאחרונה את...
Pages