כושר פירעון

יחס כושר פירעון של ביטוח ישיר עמד נכון לסוף 2019 על 205%

יחס כושר פירעון של ביטוח ישיר עמד, נכון לסוף 2019, על 205%. כך עולה מדוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של חברת הביטוח ל-31 בדצמבר 2019. ב-2018, על פי הדוח שפורסם ביום ד', עמד כושר הפירעון של החברה על 227%. ההון העצמי שהציגה ביטוח ישיר לכושר פירעון עמד על 1.49 מיליארד שקל, לעומת הדרישה של 723 מיליון שקל. מתוך כך, העודף של החברה הסתכם ב-762 מיליון שקל. בחודש אוגוסט 2020 הנפיקה החברה הון רובד 2 בסך של כ-100 מיליון שקל, אשר לא השפיע על חישוב יחס כושר הפירעון הכלכלי לסוף 2019....