כללית

קופת חולים לאומית פרסמה את המכרז לביטוח סיעודי

קופת חולים לאומית פרסמה את המכרז לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי הקופה. זאת, במסגרת ההליך שמובילה רשות שוק ההון לשפר את הכיסוי הסיעודי לחברי קופות החולים. במסגרת התהליך פורסמו בשלב הראשון המכרזים של קופות החולים הגדולות – מכבי וכללית. זאת מתוך ציפייה לשפר ככל האפשר את התנאים לחברי הקופות. תקופת ההתקשרות היא חמש שנים, וללאומית קיימת אופציה להארכת תקופת ההסכם לתקופה של שלוש שנים נוספות. המכרז כולל פרמיה של כ-700 מיליון שקל עבור כרבע מיליון מבוטחים בביטוח הסיעודי, להם משולמות יותר מ-500 תביעות בשנה בממוצע. במכרזים הקודמים זכו הפניקס במכרז הביטוח...