כלל ביטוח

דני נוה מבקש לסיים מיידית את תפקידו כיו"ר כלל ביטוח

דני נוה מבקש לסיים לאלתר את תפקידו כיו"ר כלל ביטוח, שבועיים לאחר שהודיע  כי בעקבות כשלונו להחליף את המנכ"ל יורם נוה, הוא יפרוש מתפקידו בסוף השנה. דני נוה יסיים את תפקידו לאחר כהונה של יותר משבע שנים. בהודעתו לדירקטוריון נוה כך: "ביום ה- 14 ביוני 2020, הודעתי כי תוצאותיה העסקיות של כלל ביטוח מחייבות את החלפת המנכ״ל, כדי להשיג תפנית עסקית משמעותית כבר בשנת 2021. מאחר שזה נמנע ממני, הודעתי שאין בכוונתי להציג את מועמדותי לכהונה נוספת באסיפות הקרובות. כעת לאור החלטת דירקטוריון כלל ביטוח מיום ה-25 ליוני 2020, שלא...