כלל ביטוח

בית המשפט מחק את העתירה של נאמני אג"ח ט' מאי.די.בי נגד מכירת מניות כלל ביטוח

בית המשפט מחק את העתירה של נאמני אג"ח ט' השייכים לאי.די.בי פתוח נגד המשך ביצוע המתווה של מכירת מניות כלל ביטוח. כך הודיעה  חברת הביטוח היום לבורסה. בתחילת חודש מאי, בית המשפט התבקש להורות לממונה על הביטוח להפסיק את מתווה מכירת מניות כלל ביטוח שמוחזקות אצל משה טרי שמשמש נאמן למניות אלו מטעם אי.די.בי פתוח. העותרים טענו כי מכירת מניות כלל ביטוח מערערת את יציבותה של חברת האחזקות ופוגעת בהם באופן עקיף. בית המשפט דחה את טענה זו וקיבל את עמדת רשות שוק ההון כאשר השופט דוד גדעוני מבית המשפט המחוזי...
Pages