כלל ביטוח

מהפסד לרווח: כלל ביטוח רשמה רווח חציוני כולל של 192 מיליון שקל

כלל ביטוח עברה מהפסד חציוני אשתקד לרווח משמעותי בחציון הנוכחי. החברה רשמה רווח כולל של 192 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 4 מיליון שקל. כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה היום (ד') החברה. עוד עולה מהדוח כי ברבעון השני נרשם הפסד כולל של 17 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 112 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הרווח בתקופת הדוח הושפע, בין היתר, מהפרשות נטו בסך של כ-270 מיליון שקל לפני מס, בגין הירידה בריבית חסרת הסיכון ושינוי הנחות תמותה, ולאחר הקטנת התחייבויות בגין המלצות ועדת וינוגרד ושינוי הנחות גיל פרישה. הכנסות...
Pages