כלל החזקות עסקי ביטוח

ההחלטה של דירקטוריון כלל החזקות שלא להזרים הון לכלל ביטוח בדרך לבית המשפט

כפיר ספיר, בעל מניות בכלל החזקות עסקי ביטוח, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של כלל החזקות כנגד חברי הדירקטוריון שלה. זאת, בטענה לנזקים שנגרמו לחברה כפועל יוצא מהחלטה שקיבלו חברי הדירקטוריון להימנע מהזרמת הון שגייסו בסך של 660 מיליוני שקל לחברה הבת כלל ביטוח. בפנייה נאמר כי במחצית חודש דצמבר 2019 דיווחה כלל החזקות לבורסה על גיוס של 660 מיליוני שקל מהציבור בדרך של הנפקת מניות ,על יסוד תשקיף מדף שפרסמה. לדברי המבקש, בדוח הצעת המדף נקבע כי...