כלל החזקות עסקי ביטוח

דירקטוריון חדש בכלל החזקות יוצא לדרך

האספה הכללית של כלל החזקות עסקי ביטוח בחרה אתמול (יום א') חברי דירקטוריון חדשים. הדירקטורים שמונו על ידי בעלי המניות הם: השופטת בדימוס ורדה אלשייך, חיים סאמט, יו"ר הדירקטוריון הנוכחית מלי מרגליות, מיה ליקוורניק, רוני מליניאק ויאיר בר טוב. שבעה מועמדים לא אושרו: אבי קנובל, אוסאמה חסן, יגאל בר יוסף, יצחק (איציק) הורוביץ, שמואל שורץ, אמיר כדורי חיאק, ניצנה עדוי. כמו כן, אושרה המשך כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת.