כלל החזקות

ברקת מגביר את מעורבותו: מונע מכלל אחזקות להפעיל אמצעי שליטה על כלל ביטוח

הממונה על הביטוח מגביר את מעורבותו בקבוצת כלל. ד"ר משה ברקת הודיע לדירקטוריון כלל החזקות כי ההשתהות בהקמת ועדה למינוי דירקטורים בחברת האחזקות, מונעת מההרכב הנוכחי של הדירקטוריון להפעיל אמצעי שליטה בכלל ביטוח ובפרט מינוי דירקטורים חדשים. מכתבו של ברקת לחברה פורסמה היום (א') בבורסה על ידי חברת הביטוח. בדצמבר 2019 הכיר ברקת בכלל ביטוח כחברה ללא גרעין שליטה ומתוך כך הורה לכלל החזקות לקבל בה את היתר השליטה. בין היתר קבע ברקת, כי בחברה האם ובחברה הבת יוקמו ועדות למינוי דירקטורים, על פי התנאים של חברות ללא שליטה. מינוי...