כלל חברה לביטוח

דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בפתח תקוה נדונה בקשתה של כלל חברה לביטוח (המבקשת) אשר יוצגה על ידי משרד עו"ד זמר ברימר ושות' כנגד פלוני (המשיב) אשר יוצג על ידי עו"ד לילך יחזקאל. פסק הדין (ת"א 35603-08-19) ניתן באפריל 2020, מפי השופטת ריבה שרון. בפני בית המשפט הונחה בקשת המבקשת לסילוק תביעה כנגדה על הסף, מחמת התיישנות. מדובר היה בתביעה כספית חוזית, לתגמולי ביטוח בגין תאונה משנת 2013. התאונה התרחשה במהלך פעילות גיבוש במסגרת חינוכית בה למד המשיב באותה העת. המשיב הרים על גבו את אחד מחבריו במהלך ריצה בזמן הפעילות, אך...