כלל

נזק מתמשך למבנה מחמת צמחייה עבותה שפלשה מחלקה סמוכה / מאת יעקב קיהל

בבעלות המבוטחים יש חלקה אשר ממנה אפשר היה להבחין בצמחים מטפסים שגדלו במהלך הזמן על גבי קיר משותף עם חלקה סמוכה שבה הוקמו מחסנים. נטען כי הצמחייה טיפסה על גג המחסנים השכנים בהסיגה את גבול החלקה, הכבידה עליו וגרמה לחסימת מי הגשמים, שלא יכלו להתנקז ביעילות ממנו. נגרם אפוא נזק לגג עצמו, לתשתיתו ולתשתית המבנה, שאליהם חדרו המים. נקבע על ידי הרשות כי המבנה הפך להיות "מסוכן" ואינו ראוי לשימוש עקב החשש מקריסת הגג; דייריו פונו ולא ניתן היה להשכירו במצבו. המבוטחים נדרשו לסלק לאלתר את הצמחייה שגדלה מחלקתם, לעצור...