כנסת

הצעת חוק: חברות הביטוח והסוכנים יציעו ללקוחות ביטוח רק לאחר בדיקת אפשרות לכפל ביטוח

[caption id="attachment_52202" align="aligncenter" width="750"] ח"כ נחמן שי[/caption] תיקון לחוק מכירת כפל ביטוח הוגש לכנסת על ידי ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני). על פי התיקון, מבטח יתקשר בחוזה ביטוח עם מבוטח רק לאחר שהציג בפניו את רשימת חוזי הביטוח שהוא כבר צד להם. כמו כן, על המבטח לבדוק כי אין ברשות המבוטח חוזה ביטוח מהסוג המוצע ולגרום לכפל ביטוח. אם המבוטח מחזיק בביטוח דומה, עליו להסכים לבטל בכתב או בעל פה את החוזה הקיים. בנוסף, התיקון גורס כי ניתן לבצע ביטוח כפול במידה שהמבוטח הסכים בכתב או בעל-פה לשאת בתשלום בגין...