כנס ביטוח אלמנטרי 2019

הקו הדק המפריד בין "רשלנות" ל"רשלנות רבתי" / מאת ראובן כפתורי

סוכני ביטוח רבים, נוהגים להרחיב את פוליסת עבודות קבלניות בכיסוי ביטוחי לנזקים ישירים ועקיפים הנובעים מעבודה לקויה, חומרים לקויים ותכנון לקוי. כיסוי ביטוחי זה הפך ברבות הימים לחסר ערך, כי חברות הביטוח נוהגות באירועים ביטוחיים מסוג זה לשלוח מטעמם שמאים, מהנדסים ומומחים שונים, במטרה להוכיח בכל דרך כי הנזק הנובע מרשלנותו של המבוטח במסגרת עבודה לקויה הינו אירוע צפוי ו/או רשלנות רבתי מסוג פזיזות ו/או התנהלות בלתי סבירה ו/או אי אכפתיות של המבוטח שגרמו למקרה הביטוח. במרבית המקרים נטען על ידי המבטחות, כי התביעה נדחית מהסיבה: "האירוע ונסיבותיו אינם בבחינת...