כספי פיצויים

כספי פיצויים: המוסדיים מערימים קשיים, למרות תיקון חוק המאפשר משיכה ללא אישור מעסיק

ארבעה חודשים עברו מאז עבר החוק ששחרר לעמיתים את כספי הפיצויים – אך תחקיר פוליסה מעלה, כי היישום של המוסדיים לתיקון החוק אינו עולה בקנה אחד עם הפרשנות של רשות שוק ההון לנוסח החדש של החוק. תיקון 21  לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ח-2018, שאושר סופית ביולי 2018, נועד לאפשר לציבור החוסכים בישראל למשוך את כספי הפיצויים הכלואים בגופי הפנסיה והגמל. על פי הודעת רשות שוק ההון ומשרד האוצר, עם אישור הצעת החוק: "עובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד תחילת החוק או סיום העבודה...