כתבי שירות

 ייצוגית נגד הראל: אינה מאפשרת לבטל כתבי שירות בפוליסה בנפרד מיתר רכיבי תכנית הביטוח

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית הוגשה נגד חברת הראל בטענה שאינה מאפשרת, כביכול, לבטל כתבי שירות בפוליסה בנפרד מיתר רכיבי תכנית הביטוח, ואינה מבצעת גילוי נאות טרם ההתקשרות לעניין ביטול כתבי השירות. הראל דיווחה על כך אתמול (ג') לבורסה. הייצוגית מוערכת ב-3 מיליון שקל והיא הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז. הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג היא כל מי שלא הותר לו להפריד או לבטל כתבי שירות, ללא תלות ביתר רכיבי תוכנית הביטוח.