לאומי שוקי הון

לאומי שוקי הון: ערך מניות הביטוח גבוה בעשרות אחוזים מהשווי בו הן נסחרות

"ההקלה שניתנה לחברות מהווה גם הקלה למשקיעים, שכן הם חששו מגיוסי הון נוספים במחירים נמוכים, דבר שהיה מדלל את ההחזקה שלהם במניות". כך הסביר אייל דבי, אנליסט לאומי שוקי הון, את הזינוק שנעשה אתמול בשווי מניות הביטוח, לאחר הודעתו של הממונה על הביטוח על הארכת זמן ההיערכות בחברות הביטוח לתקנות הסולבנסי. רשות שוק ההון, פרסמה אתמול (ב') מפות דרכים להתאמת הוראות סולבנסי למתכונת האירופית ולאימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (IFRS). השינוי העיקרי יהיה הארכת תקופת הפריסה, כך שתעמוד על 16 שנים ולא שבע שנים כפי שנקבעה עם...