לדחות את הדיווח

על אף האפשרות לדחות את הדיווח, חברות הביטוח יפרסמו את הדוח השנתי בתאריך המיועד / מאת אלמוג עזר

על אף האפשרות לדחות את הדיווח, חברות הביטוח יפרסמו את הדוח השנתי בתאריך המיועד / מאת אלמוג עזר

למרות האפשרות לדחות את פרסום הדוח השנתי, חברות הביטוח הציבוריות יבחרו לפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים במועדם. כך נודע היום (ד') לפוליסה. ביום ב' הודיעה רשות ניירות ערך כי בעקבות המצב…