לוחות התמותה

עדכון לוחות התמותה: מנורה מבטחים מודיעה כי ההשפעה עליה עומדת על 160-180 מיליון שקל

בעקבות עדכון לוחות התמותה ומערך ההנחות הדמוגרפיות, מנורה מבטחים מעריכה כי ההשפעה על יחס כושר הפירעון תעמוד על 160 עד 180 מיליון שקל, וכי ההשפעה על התוצאות הכספיות תעמוד על כ-20 מיליון שקל. בהודעה שפרסמה החברה היא ציינה, כי גם לאחר ההשפעה כאמור, יהיה למנורה מבטחים ביטוח עודף הון (ללא התחשבות בהוראות המעבר) בשיעור של כ-115.5%, העולה אף על יעד ההון שקבע דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח.