לויתן שרון

שלוש הצעות חוק כנגד המבטחים הוגשו לשולחן הכנסת

בשבוע האחרון הונחו על שולחן הכנסת ה-23 שלוש הצעות חוק, אשר נועדו לתקן את חוק חוזה הביטוח באופן המקשה עם חברות הביטוח. אחת מהן, חובת היידוע על ביטוח כפל, המחייבת את המבטח ליידע את המבוטח על ביטוח כפל שאין בו זכות לכפל פיצוי או שיפוי. הצעה זו חוזרת על הצעות זהות שהוגשו בכנסות קודמות וטרם נדונו. בחרנו להרחיב כאן על שתי ההצעות הנוספות, שלדעתנו יש להן משמעות מרחיקת לכת. * הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות ל-7 שנים. יוזם ההצעה הוא ח"כ אופיר כץ (ליכוד). בהצעה זו מוצע לתקן את סעיף...