לוי רחמני

בעלי המניות באיילון יצביעו על שיפור בתנאי העזיבה של היו"ר היוצא שלמה גרופמן

בעלי המניות באיילון יצביעו בספטמבר הקרוב על הארכת תקופת ההודעה המוקדמת לשלמה גרופמן. כך עולה מההודעה של חברת הביטוח לבורסה בתחילת השבוע. אסיפת בעלי המניות תיעשה לאחר שבתחילת חודש יוני שחלף אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הארכת התקופה מ-90 יום ל-110 יום. החברה הסבירה, כי הוספת עשרים ימי עבודה לגרופמן נעשתה בניגוד לנוהל החברה, אך אינה מהווה חריגה. זאת, משום שמשך ההודעה המוקדמת המקסימלית בחברה עומדת על חצי שנה. לאישור החלטה זו יזדקק בעל החברה לוי רחמני, שמחזיק 67% מהחברה, לרוב של בעלי מניות המיעוט. עוד תצביע האסיפה על...
Pages