לונדון

לוידס צופה גל תביעות בענפים רבים כתוצאה של מגיפת הקורונה

מנכ"ל לוידס לונדון אמר כי הוא צופה תביעות בגין התפרצות מגיפת הקורונה ב-14 ענפי ביטוח. לדבריו, קשה היום להעריך את היקף התביעות והשפעתן אולם לוידס מתייחס לאירוע כנזק קטסטרופאלי. בלוידס מצפים לתביעות בתחומים כגון ביטולי אירועים, ביטוח נסיעות לחו"ל, רשלנות רפואית וחבות מעבידים. צפויות גם תביעות בתחום של חבות כלפי צדדים שלישיים כנגד חברות המפעילות שיט תענוגות ובתי מלון וכן תביעות כנגד מנהלים ונושאי משרה, אשראי, סיכונים פוליטיים ערבויות ומשכנתאות. הדאגה המיידית היא ההשפעה הכלכלית על הארגון. לוידס מגיע למשבר עם יחס פירעון טוב בשיעור של 205% - ירידה לעומת...