לונדון

מוצרי הביטוח הסטנדרטיים הזמינים אינם מספקים הגנה הולמת לעסקים / מאת ויקטור וייס

[caption id="attachment_59443" align="alignright" width="140"] מאת ויקטור וייס[/caption] הנוף הקיברנטי הדינמי, יחד עם שאיפה לצמצום עלויות בלתי פוסק, דרישות רגולטוריות בינלאומיות המתעדכנות באופן תדיר, בשילוב עם ביקוש לפתרונות ביטוח ממוקדים המותאמים באופן אישי לפעילות ומבנה עסקי של המבוטחים – כל אלה מציבים בפני ענף הביטוח אתגרים שהמבטחים טרם מצאו להם מענה. חסרים גם כלים טכנולוגיים שיאפשרו למבטחים לספק מענה עקבי ועדכני מתאים. כתוצאה מכך מוצרי הביטוח הסטנדרטיים הזמינים אינם מספקים הגנה הולמת לעסקים. מניתוח הניסוח של פוליסות סטנדרטיות מובילות לביטוח סיכוני סייבר בבריטניה, שנערך במסגרת דוח של חברת Mactavish (Mactavish Cyber...