ליאור להב

ייצוגית נגד הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה: לא פעלה לאיתור מוטבים של עמיתים שנפטרו וכאלה שהקשר עמם נותק

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 335 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה. זאת, בטענה להפרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל, איתור עמיתים ומוטבים) בכך שלא פעלה על מנת לאתר וליידע מוטבים של עמיתי קופות הגמל שלה שנפטרו וכן עמיתים שהקשר עמם נותק, על כך שעומדים אצלה כספים לזכותם. לדברי המבקש, ליאור להב תושב תל אביב, אף שהמחוקק הטיל על קופות הגמל חובות מפורשות בדבר איתור ויידוע מוטבים לאחר מות העמית ואף ליידע גם עמיתים שהקשר עימם נותק,...