לידר

על רקע החיפוש אחר רוכש למניות כלל ביטוח – הממונה הורה למכור 5% נוספים ממניות החברה

5% נוספים ממניות כלל ביטוח ששייכות לאי.די.בי. פתוח יימכרו בבורסה. כך הורה הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת כחלק מהמשך המתווה לסיום האחזקה של חברת האחזקות בכלל ביטוח. מוכר המניות יהיה משה טרי שמונה כנאמן למניות אלו. הממונה ציין במכתבו, כי המכירה כאמור, תעשה שלא בדרך של עסקת החלף, אלא באמצעות טכניקת מכירה אחרת שלא יהיה בה כדי ליצור זיקה בין החברה. חברת האחזקות בעלת מניות בשיעור של כ-20.3% בכלל ביטוח (מהם כ-15.4% באמצעות הנאמן). כלומר לאחר המכירה, אי.די.בי תהיה בעלת 15% מכלל ביטוח בצורה ישירה. ההשקעה בכלל עסקי ביטוח...