לשכת סוכני הביטוח

חברת נץ העבירה את פעילותה למילגם

חברת ניהול השרברבים נץ הפסיקה את פעילותה והעבירה את הפעילות לחברת מילגם, כך נודע לפוליסה. נץ הוקמה על ידי יזם הביטוח נהוראי נתיב ז"ל ב-2017, במסגרת הרפורמה שערכה רשות שוק ההון לטיפול בנושא של נזקי צנרת. מדובר היה בתחום שאופיין בשירות לקוי למבוטחים ולסוכנים. מילגם חזרה לענף בספטמבר 2017 עם כניסת הרפורמה לתוקף, כחברת ניהול שרברבים. זאת, כשנה לאחר שיצאה מהענף כיוון שלא רצתה לפעול בו במתכונת הקודמת. על פי סקר לשכת סוכני הביטוח, שנערך באוקטובר 2019, נץ עבדה עם כ-19% מהסוכנים בעוד מילגם עבדה עם 17% מהם. 24% מהסוכנים...
Pages