מבטחי המשנה המובילים

דירוג מבטחי משנה 2018

דירוג מבטחי משנה 2018

סוכנות הדירוג A.M. Best מפרסמת את דירוג 25 מבטחי המשנה המובילים בתחום הביטוח הכללי לפי מדד פרמיה ברוטו כפי שנרשם בשנת 2018. נציג את עשרת…