מבטח סיימון

ייצוגית נגד מבטח סיימון לא הפרישה פנסיה על עמלות מכירה של העובדים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד סוכנות הביטוח מבטח סיימון. בבקשה נאמר, כי למיטב ידיעתה של המבקשת, רוני צורף, מבטח סיימון מעסיקה כ-150 עובדים בכל חודש נתון העוסקים במכירות ומקבלים עמלות מכירה כחלק משכרם. לטענת המבקשת, שעבדה כאשת מכירות בסוכנות משך כשנתיים, מבטח סיימון ניצלה את חולשתם של עובדיה וחוסר בקיאותם בחוקי העבודה על מנת שלא לשלם להם זכויות המוקנות להם על פי דין. כך, הסוכנות אינה משלמת בין היתר לאותם עובדים הפרשות לפנסיה, דמי חגים וימי בחירה בהתאם לצו ההרחבה הענפי. בנוסף היא אינה...