מבקר המדינה

מבקר המדינה מצביע על ליקויים במדד השירות: ברכיב תשלום התביעות – גם אם שולם חלק קטן מאוד מהתביעה, היא תיחשב כתביעה ששולמה במלואה

"במסגרת עבודת המטה לקראת חישוב ופרסום מדדי שירות, רשות שוק ההון לא ביצעה סקר בקרב סוכני הביטוח והציבור הרחב שיסייע בהבנת השיקולים המשפיעים על הבחירה בביטוח בריאות בחברת ביטוח מסוימת, לשם בחירת המרכיבים הראויים לשמש חלק ממדדי השירות ולקביעת משקלם הראוי" – כך נכתב בדוח מבקר המדינה על רשות שוק ההון, בפרק העוסק במדדי השירות שהרשות מפרסמת באופן שנתי מאז 2014. בדוח נכתב כי הרשות לא בחנה אם פרסום מדדי שירות ישפיע על המלצותיהם של סוכני ביטוח על חברת ביטוח מסוימת, ואיזה שיעור מכלל פוליסות ביטוחי הבריאות שרוכש הציבור נרכש...
דוח מבקר המדינה – בושה וחרפה

דוח מבקר המדינה – בושה וחרפה

דוח מבקר המדינה על הביטוחים בפרטיים במדינת ישראל מעלה שאלה קשה וחשובה - עד כמה מבין המבקר בתחומים אותם הוא בודק, עד כמה הוא מתעמק…