מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

ייצוגית הוגשה נגד מגדל בטענה לתנאי מקפח בהלוואות צמודות מדד

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל ומגדל חברה לביטוח הנמנות על קבוצת מגדל והעוסקות בין היתר במתן הלוואות ושירותי מימון, לרבות הלואות מתוכניות פנסיה וגמל ומפוליסות ביטוח. זאת, בטענה לתנאי מקפח בהלוואות צמודות מדד, לפיו ירידת המדד לעומת מדד הבסיס לא תזכה את הלקוח. המבקש יעקב קריחלי הועסק בעבר ברשת שיווק המזון יוחננוף ונטל באמצעות מגדל הלוואה מתכנית קרן הפנסיה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל. לדבריו, בקשת האישור עניינה בפרקטיקה פסולה שאימצו המשיבות בדמות קביעת מנגנון הצמדה חד כיווני. לפי פרקטיקה...