מגדל מקפת

בקשה לייצוגית נגד שלוש קרנות פנסיה בטענה לגביית דמי ניהול מקסימליים בלי לידע את העמיתים

בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה נגד שלוש מחברות הפנסיה מהגדולות בענף, מגדל מקפת, מנורה מבטחים וכלל ביטוח. כך הודיעה מגדל היום (ג') ומנורה מבטחים אתמול (ב') לבורסה. כתב התביעה הוגש ב-6 בספטמבר לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. המגישים הם עמיתים בקרנות הפנסיה המקיפות והמשלימות. טענתם היא כי הנתבעות גבו דמי ניהול מקסימליים המותרים על פי דין ביחס להפקדות שהועברו לקרן המשלימה ו/או גבו דמי ניהול גבוהים מאלו שסוכמו ביחס להפקדות בקרן המשלימה, לעומת הקרן המקיפה. הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג היא של כל עמיתי הקרנות אשר נפתחה עבורם קרן פנסיה...