מגדל

מגדל: הבירור המנהלי של רשות שוק ההון כולל זימון דירקטורים במגדל ביטוח לתשאול

הבירור המנהלי של רשות שוק ההון נמשך והוא כולל זימון דירקטורים במגדל ביטוח לתשאול - כך הודיעה מגדל. בהודעת החברה, שמהווה המשך לדיווח הקודם שנעשה ב-16 בספטמבר, דיווחה החברה כי למיטב ידיעתה פעולות הבירור המנהלי נמשכות, ובכללן זימון דירקטורים במגדל ביטוח לתשאול כאמור. על פי הערכות, הבדיקה מתייחסת בעיקר לשני אירועים עליהם הצביע ברקת בעבר כלא תקינים: הקמת מטבחון על ידי בעל השליטה שלמה אליהו, לכאורה כדי לבנות מערך קבלת החלטות עוקף דירקטוריון בחברת הביטוח. הכוונה של אליהו להדיח את יו"ר חברת הביטוח המכהן ניר גלעד.