מגדל

קרן ההשתלמות של עובדי המדינה פתחה מסלול "הלכה יהודית"

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה השיקה בימים אלה מסלול הלכה יהודית. מסלול זה מצטרף למסלול הכללי, מסלול מניות, מסלול אג"ח ומסלול משולב (אג"ח עם עד 15% מניות). בהודעה שהועברה בימים אלה לעובדי משרד האוצר – הדתיים והחרדים, נאמר כי "המסלול מיועד לקהל שומרי המסורת וההלכה". עוד עולה מהמידע שהגיע לפוליסה הוא שנכון למועד זה עדיין קיימים עובדות ועובדים רבים שבוחרים שלא לפתוח כלל קרן השתלמות ולוותר על זכות כה משמעותית מבחינה כלכלית, כאשר החשש בקרב עובדי הקרן הוא שאותם עובדים לא פותחים קרן השתלמות עקב חשש הלכתי. החברה לניהול...
Pages