מגן דוד אדום

מי ייתן מענה לבעלי רכבים שנפגעו במהומות המחאה של בני העדה האתיופית?

מהומות המחאה של בני העדה האתיופית שיבשו אתמול והיום מדינה שלמה. בחלק מההפגנות שהתדרדרו לאלימות נפגעו גם מספר לא מבוטל של רכבים פרטיים, לצד פגיעה ברכבי משטרה. אולם מי שרכבו נפגע והיה מבוטח בפוליסת ביטוח רגילה (ללא הרחבות) מצא את עצמו עומד מול שוקת שבורה – לפחות על פי תנאי הפוליסה התקנית, שמחריגה במפורש נזקים שנגרמו כתוצאה ממהומות. רק מי שרכש בנפרד הרחבה לכיסוי הבסיסי, או רכש פוליסה מורחבת כגון הפניקס זהיר או הראל אפגרייד, מכוסה מפני סוג כזה של נזק. אולם הדברים, כך מסתבר, אינם חד משמעיים. גורם בכיר...