מגנה אסט מנג'מנט

מור בית השקעות השלים את העסקה לרכישת מניות במגנה אסט מנג'מנט

מור בית השקעות השלים את רכישת חברת מגנה אסט מנג'מנט. כך דיווח בית ההשקעות לבורסה היום. מור רכש 52% ממניות החברה שתאפשר לו דריסת רגל בתחום הברוקראז', לאחר שחדר בשנה האחרונה אל עולם הגמל על ידי רכישה של חברת אינטרגמל ואף הציג כוונות להקים סוכנות ביטוח. מגנה אסט מנג'מנט עוסקת בפעילות ברוקראז' בניירות ערך זרים עבור מוסדיים מקומיים ולקוחות כשירים בחו"ל.  על פי ההסכם, בעל השליטה הנוכחי במגנה, יואן קדוש, צפוי להחזיק לאחר העסקה 10% ממניות מגנה וישמש בעתיד כיו"ר הדירקטוריון של החברה במשרה מלאה. רון סירני, שכיהן בעברו כמנכ"ל...