מדריך מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות)

סוגיית הצירוף ברבים מפלגת את סוכני הביטוח: 60% תומכים, 40% מתנגדים

סקר שערכה מערכת פוליסה חושף את עומק המחלוקת בקרב סוכני הביטוח בנוגע לפרקטיקה של צירוף ברבים למוצר פנסיוני. הפרקטיקה צפויה לעמוד במרכזו של הדיון בבג"ץ, שיכריע בנוגע לאיסור שהטילה המפקחת על הביטוח על תשלום עמלות בעת צירוף לרבים. אולם, עוד בטרם פרסום העמדה והפנייה לבג"ץ, התקיימה בקרב הסוכנים מחלוקת ארוכת שנים בנוגע לפרקטיקה, וכעת מתברר כי 40% מסוכני הביטוח שענו על הסקר מתנגדים לרעיון לפיו סוכן הביטוח יעביר לחברת הביטוח רשימה שמית של עובדים. מתנגדי השיטה סבורים, כי מהות תפקידו של סוכן הביטוח הוא לייעץ ללקוח ולהתאים לו את המוצר...