מוחמד עתאמלה

ייצוגית נגד מגדל בטענה שהיא משיתה הוצאות גבייה ואכיפה על מבוטחים שלא כדין

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 3 מיליון שקל הוגשה כנגד מגדל בטענה לגביית הוצאות גבייה ואכיפה שלא כדין ובהעדר בסיס חוקי. לדברי המבקש מוחמד עתאמלה, מצילום מסמכי פתיחת תיק ההוצאה לפועל שמגדל פתחה נגדו עולה ההשתלשלות כדלקמן: במחצית חודש יולי 2016 שלחה אליו מגדל, באמצעות משרד עורכי דין, מכתב התראה לתשלום חוב על סך 1,633 שקל. לכתב התביעה לא צורף אישור משלוח התראה ברשום ואישור מסירה בדואר ישראל כפי שנחזה ממכתב ההתראה, אלא צורף אישור מסירה אישית ותצהיר שליח, כביכול בגין ביצוע מסירה בתאריך ה-4 באוגוסט 2016....