מוטי רוזן

פשרה: מוטי רוזן יקבל שכר ופיצויים בסך של עד כ-3.5 מיליון שקל

בעקבות השעייתו של מוטי רוזן מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח, הושגה אתמול (יום ב') פשרה בינו לבין מגדל אחזקות. הסכם הפשרה יובא לאישור האסיפה הכללית, שצפויה להתכנס ב-13 באפריל. במסגרת הפשרה נקבע שמגדל תשלם לרוזן סכומים שאינם שנויים במחלוקת, הכוללים דמי הניהול עד למועד ההתפטרות בפועל, פיצוי ודמי ההודעה מוקדמת (של מגדל ביטוח ושל מגדל אחזקות) שהוגדלו מ-6 חודשים ל-9 חודשים. מעבר לכך, קיימים תשלומים שנויים במחלוקת. עיקרם - תשלום בגין תקופת אי תחרות בת 9 חודשים ופיצוי בגין נזקים שנגרמו לטענת רוזן לו ולשמו הטוב בעקבות פעולות של מגדל -...
מוטי רוזן מונה למנכ"ל מגדל אחזקות

מוטי רוזן מונה למנכ"ל מגדל אחזקות

מוטי רוזן, המכהן כיו"ר מגדל ביטוח מתחילת השנה, מונה היום גם לתפקיד מנכ"ל מגדל אחזקות. מינויו אושר על ידי דירקטוריון הקבוצה ב-7 בינואר השנה. רוזן…