מוסדיים

הפניקס קיבלה היתר מרשות שוק ההון להגדיל אחזקותיה בכלל ביטוח עד ל-7.5%

הפניקס קיבלה את אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון להגדיל את החזקותיה בכלל החזקות ובגופים מוסדיים הנמצאים בשליטתה משיעור של עד 5% לשיעור של עד 7.5%, כך דיווחה החברה אתמול (ג') לבורסה. נמסר כי ההיתר ניתן על רקע המדיניות של הרשות אשר פורסמה ביולי 2019 למתן היתר להחזקת אמצע שליטה בגוף מוסדי בלא שולט לגופים המנהלים כספי לקוחות. כלל ביטוח נותרה ללא גרעין שליטה בדצמבר לאחר שחברת האחזקות אי.די.בי פתוח מכרה כמעט את כל אחזקותיה בחברת הביטוח וירדה לשיעור אחזקה של 11.8% בלבד – מתוכם 6.9% על ידי נאמן, מה...