מוסד לביטוח לאומי

היוזמה לדחיית גיל הפרישה עוברת לקואליציה: משה גפני תומך בדחיית הפרישה לנשים לגיל 64

היוזמה לדחיית גיל הפרישה לנשים זוכה לשיתוף פעולה של הקואליציה ובכך ככל הנראה מתקרבת צעד נוסף לקראת אישור. הצעת החוק לדחיית גיל הפרישה לנשים מגיל 62 ל-64, שתתפרס על העשור הקרוב, הוגשה אתמול (ב') על ידי יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וח"כ יעקב אשר (שניהם מיהדות התורה) וזהה לזו שהוגשה על ידי ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) בתחילת חודש מאי השנה. מאז שנת 2011 דחתה הכנסת את העלאת גיל הפרישה לנשים שלוש פעמים, בין היתר כיוון ששר האוצר לא הביא לוועדת הכספים את המלצותיו כמתחייב בחוק גיל פרישה. המנגנון...
התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש תביעות שיבוב כנגד צדדים שלישיים שאחראים לטענתו לנזק שאירע למבוטחיו ובגינו משולמים להם תגמולים מטעמו. זכות זו מעוגנת בסעיף 328(א)…