מוריס גרינברג

ייצוגית נגד איילון בטענה שהפחיתה תגמולי ביטוח במסגרת פוליסת "בריאוטובה"

בקשה לאישור ייצוגית הוגשה נגד איילון לבית המשפט המחוזי בירושלים, בטענה לפיה במסגרת פוליסת ביטוח בריאות "בריאוטובה" מפחיתה המשיבה את תגמולי הביטוח ולא משפה באופן מלא את המבקשת וחברי הקבוצה בגין הוצאות שהוצאו במסגרת ניתוחים הכלולים בפוליסה. כך דיווחה איילון אתמול (ב') לבורסה. עילות התביעה הנטענות הינן: הפרת חוזה לפי סע' 1-2 לחוק החוזים; ניהול מו"מ שלא בתום לב וקיום חוזה שלא בתום לב; הפרת סעיפים 3 ו-6 לחוק חוזה ביטוח; הפרת סעיפים 55 ו-58 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים; התרשלות בהתאם לפקודת הנזיקין; עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה...
Starr רוכש את עסקי הביטוח האווירי של Aspen

Starr רוכש את עסקי הביטוח האווירי של Aspen

המבטח האמריקאי Starr Insurance Companies (בבעלות מוריס גרינברג מנכ"ל AIG בעבר) אישר את רכישת עסקי הביטוח האווירי של המבטח הברמודי Aspen. הרכישה באה לאחר הודעת מנכ"ל…