מורי ארקין

נפל פגם בניסיון של דני נוה להדיח את יורם נוה אך הוא לא נבע משיקולים זרים

"נפל פגם בניסיון של דני נוה להדיח את יורם נוה", כך עולה מהדוח של השופט בדימוס יורם דנציגר, שסקר את הליך הדחתו של המנכ"ל בחודשים האחרונים בחברת כלל ביטוח. עם זאת נכתב, כי הניסיון לא נבע משיקולים זרים. עוד נכתב בדוח כי לא היה ניתן לקבוע כיצד הייתה מסתיימת הישיבה על הדחתו של המנכ"ל יורם נוה בדירקטוריון כלל ביטוח. דבריו של דנציגר נכתבו בעקבות התרשמותו כי מתקיימות דעות סותרות לגבי תפקודו של המנכ"ל בדירקטוריון. דנציגר מוסיף, כי ניכר שליו"ר כלל ביטוח דני נוה יש השפעה גדולה על אופן הצבעת הדירקטורים...