מזרחי טפחות

לקוחות בעידן הדיגיטציה / מאת יובל ארנון

עידן הדיגיטציה כבר כאן ואין לאיש את היכולת לעצור תהליך חובק עולם זה. גם הלקוחות בעתיד יצפו לשירותים נוספים ואפשרויות אחרות בתחום הביטוח על ענפיו השונים. אנו יכולים, למטרת השוואה, לשאול את עצמנו האם יש לנו מה ללמוד בתחום הדיגיטציה מהבנקים למשל, ובמערכת קשרי לקוח-בנק לנוכח ההתקדמות הדיגיטלית, והתשובה היא בוודאות – כן. בנק ישראל פרסם לאחרונה דוח מאוד מעניין, אשר דן וממפה את צריכת שירותי הבנקאות בערוצים הישירים, קרי בערוצים הדיגיטליים, והתוצאות של הדוח מעוררות מחשבה גם לגבי תחום הביטוח ובמיוחד לענפים בהם הפוליסות הן אחידות ותקניות, כגון רכב,...