מזרחי טפחות

דוח מעלה: ענף הביטוח תרם כ-30 מיליון שקל ב-2019 והוא הענף התורם ביותר במשק יחסית לרווח

ענף הביטוח תרם כ-30 מיליון שקל שהיוו 0.7% מכלל הרווחים של הענף, כאשר הראל ומגדל בין התורמות המובילות במשק כולו. כך עולה מדוח מעלה 2019, בשיתוף המכון למשפט ולפילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב. התרומה היחסית של 0.7% מהרווח ממקמת את ענף הביטוח בראש הענפים התורמים, כאשר ענף המסחר והשירותים תרם 0.6% מהרווח, הבנקים והחברות התעשייתיות (ללא טבע) תרמו 0.5% מהרווח. חברות השירותים הפיננסיים תרמו 0.3% מהרווח. סך התרומות של כלל החברות בשנת 2019 הסתכם ב-360 מיליון שקל, כאשר נרשמו תרומות של 215 חברות ציבוריות, ביניהן שבע חברות הביטוח: הראל, מגדל, כלל...