מחלת הסרטן

ייצוגית נגד הראל בטענה שאינה מיידעת מבוטחים בפוליסות בריאות שאינה מממנת בדיקות מסוימות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית משפט השלום בתל אביב כנגד הראל בטענה להתנהגות שלא בתום לב. זאת, בכך שלא יידעה את מבוטחיה שבגופם התגלה גידול ממאיר, שחידשו את פוליסת הביטוח לאחר שכבר קיבלו מימון לבדיקה אחת במעבדות אונקוטסט ולאחר מכן נזקקו באותה שנה פעם נוספת לבדיקה באמצעות מעבדת אונקוטסט בהקשר למחלת הסרטן, כי לפי פרשנותה אין היא חייבת לממן בדיקה נוספת. המבקשת, פנסיונרית, מציינת כי בקשתה מתייחסת לפרק הזמן מה-1 ביוני 2016 ועד למועד בו יסתיים הדיון בתביעה ככל שתאושר הבקשה. בבקשה נאמר, כי התובעת מבוטחת יחד עם בעלה...