מידרוג

כלל ביטוח הפסידה 483 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת רווח של 259 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

כלל ביטוח הפסידה 483 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, לעומת רווח של 259 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפסדי החברה, בדומה לשאר החברות הגדולות בענף, נבעו מהתשואות השליליות של שוק ההון ברבעון הראשון בעקבות משבר הקורונה. מבחינת הכנסות, החברה מציגה עלייה בפרמיות שהורווחו ברוטו לכ-5.2 מיליארד שקל, לעומת כ-4.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל, גידול של 15%. בחברה מציינים כי מדובר בעליית פרמיות אשר גבוהה משמעותית בתקופה האמורה, לעומת שאר החברות בענף, וזאת לצד הריסון בהוצאות הנהלה וכלליות. תקבולים בגין חוזי השקעה עלו ברבעון הראשון בכ-387% והסתכמו בכ-608 מיליון שקל,...