מיכאל נחמנוביץ

נחתם הסכם בין האוצר לבין קופאס ישראל: המדינה תעמיד ערבות ממשלתית שתאפשר לקופאס להגדיל את האשראי המבוטח ללקוחות על מכירות בארץ ובחו"ל

משרד האוצר חתם על הסכם עם חברת ביטוח האשראי קופאס ישראל, לאחר שוועדת הכספים של הכנסת אישרה בסוף חודש אפריל הקצאת ערבות ממשלתית בסך של כ-2.6 מיליארד שקל לביטוח אשראי לזמן קצר. במסגרת  ההסכם המדינה תעמיד ערבות מדינית ובכך תספק תמריץ לחברת ביטוח האשראי, המעניקה למבוטחיה ביטוח כנגד הסיכון לכשל תשלום מצד הלקוח, להרחיב את מסגרות האשראי המבוטחות ליבואנים וספקים ישראלים כחלק מהתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי בעקבות הקורונה. לדברי מיכאל נחמנוביץ, מנכ"ל קופאס ביטוח אשראי בישראל, "בזכות פוליסות ביטוח אשראי של קופאס, מאות חברות נכנסו למשבר קורונה עם 'שקט...