מיכל הלפרין

יו"ר ועדת הכספים עודד פורר ביקש מברקת לעכב את כניסת חברות האשראי לענף הביטוח

יו"ר ועדת הכספים עודד פורר (ישראל ביתנו) ביקש מהממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת לעכב את כניסת חברות האשראי לענף הביטוח. הבקשה נעשתה כחלק מדיון שנעשה היום (ב') בנושא בוועדת הכספים הזמנית בכנסת. הוועדה שנוהלה על ידי פורר נערכה בהשתתפותו של הממונה, נציגי הסוכנים וחכ"ים נוספים מהוועדה. בקשתו של פורר לדחות את ההחלטה הצטרפה לזה של נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד שביקש גם הוא בישיבה לדון בנושא עם שר האוצר הבא עם גורמים נוספים בשוק. קודם לבקשות, הסביר ברקת את תמיכתו בכניסת חברות האשראי לענף בכך שב"עולם של חברות ישירות וטכנולוגיה...