מיקי קופל

סוכן ביטוח? לך הביתה! / מאת מיקי קופל

הכותרת הזו נוצרה בדיון חברי בענייני דיומא בתחום הביטוח והשירות ביני לבין סוכן ביטוח שהוא חבר יקר שלי כעשרים שנה. שוחחנו על חברות הביטוח שנוהרות…

ריידרים מחוץ לפוליסה / מאת מיקי קופל

בשנת 2016 הופץ חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם. החוזר אמור היה להסדיר את התחרות ולפתוח את השוק לשני מגרשים בולטים: שירות ומחיר. ההוראות בחוזר…

תו אמון הציבור הוענק לקופל גרופ

קופל גרופ, המעניקה שירותים משלימים לסקטור סוכני הביטוח בישראל, קיבלה את תו אמון הציבור, המעיד כי החברה מתחייבת לעמוד בכללי ארגון אמון הציבור לקידום הגינות…