מיקי רוזנטל

אושר לקריאה ראשונה: מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיוניים של קרוב משפחתם שנפטר

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה אתמול (ג') תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), לפיו גם מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיונים של קרוב משפחתם שנפטר. כיום מאפשר חוק הפיקוח לעמית בעל קופת גמל לבצע פעולה של "היוון", במסגרתה הוא רשאי למשוך חלק מהכספים שבקופת הגמל שלו כסכום חד פעמי. המשיכה מותנת בכך שלאחר ההיוון, סכום קצבת הזקנה לה יהיה זכאי העמית לאחר פרישתו יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי הקבוע בחוק, שכיום עומד על 4,500 שקל. עוד קובע החוק, כי במקרה שאדם מקבל...