מישל סיבוני

הראל: התפשטות הקורונה הביאה להפסד רבעוני של 555 מיליון שקל

אפקט הקורונה גרם להפסדים חדים גם בחברה הביטוח הגדולה בענף. הראל הפסידה 555 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של 376 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. בעקבות ירידות השערים שאפיינו את הרבעון הראשון, הכירה החברה בהפסדי השקעות בנוסטרו בסך של כ-820 מיליוני שקל לפני מס. מבחינת הכנסות, החברה הכניסה בכ-7.7 מיליארד שקל, ההכנסות הגבוהות בענף עד כה (מנורה מבטחים לא פרסמה עד כה) לעומת 7.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון ברבעון הראשון של שנת 2020, עמדה על שיעור שלילי של 33% לעומת תשואה של 24%...