מכבי

תנועות הספורט מכבי, הפועל ועוצמה מוחות על ייקור ביטוחי הספורטאים המבוצעים על ידי איילון

איילון ייקרה את ביטוח החובה לספורטאים במאות אחוזים, והדבר עלול לסכן את פתיחת עונת הספורט. כך נטען בפניה של תנועות מכבי, הפועל ועוצמה (המכרז לאגודות ספורט עצמאיות) לשר האוצר ישראל כץ, שר התרבות והספורט חילי טרופר והממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת. לטענת מרכזי הספורט תנועת מכבי ישראל, עצמה – המרכז לאגודות ספורט עצמאיות, וההתאגדות לתרבות גופנית הפועל, איילון הינה החברה היחידה שמבטחת את הספורטאים, ובהיעדר תחרות, גופי הספורט שבויים בידי איילון. במכתב שנשלח נכתב כי ללא אישור קיום ביטוחים, אגודות ספורט לא יכולות לקיים פעילות תחרותית והינן נדרשות להציגו...