מכרזים

היענות נמוכה למפגש מציעי שמאות במחוז ירושלים שערכה חברת החשמל

מפגש המציעים הראשון שקיימה חברת החשמל כלל מספר מצומצם מאוד של משתתפים, כך הסביר הממונה על חופש המידע בחברת החשמל ד"ר אדריאן ביאנו לפוליסה. על פי המכרז של חברת החשמל למציאת שמאי במחוז ירושלים, השתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז עצמו. מתוך כך, החליטה חברת החשמל לקיים מפגש קבלנים נוסף שיתקיים ביום ה' הקרוב (ה-21 בפברואר). דחיית מפגש השמאים, הביאה גם לדחייתו של מועד הגשת ההצעות למכרז לתאריך ה-3 במרץ 2019 כפי שפרסמנו בתחילת השבוע. עוד נודע לפוליסה כי ההתקשרות האחרונה של מחוז ירושלים טרם יציאה למכרז הנוכחי...