ממשלת ארה"ב

הושקה תוכנית לזיהוי סיכונים של מתקפת סייבר במטוס

המשרד לביטחון המולדת (Department of Homeland Security) של ממשלת ארה"ב השיק תוכנית לזיהוי של סיכוני סייבר בתחום המטוסים החדישים. בתוכנית מעורבים גם משרדי ההגנה והתחבורה של ארה"ב. התוכנית אמורה להתמודד עם הסיוט האפשרי של השתלטות עוינת על מטוס נוסעים. התוכנית הואצה לאחר שהסתבר כי שיצרן המטוסים האירופי Airbus מהווה מטרה להתקפות סייבר כיצרן ומפתח של טכנולוגיות חדשניות וספק של מוצרים צבאיים. בחודש ינואר 2019 דיווח Airbus על פריצת אבטחה שנבעה מגישה בלתי מאושרת למאגר מידע. בנוסף להתקפה זו דווח כי היו עוד שלוש התקפות סייבר במהלך השנה הנוכחית. גם יצרן...